Szolgáltatási feltételek

Felhasználási feltételek OLDAL/DOMAIN:§ minden olyan információ az OLDALon, amely meglátogatható, megtekinthető vagy más módon elérhető digitális eszközzel;§ bármely hírlevél vagy e-mail tartalma, amelyet a GLAMOSHOP a FELHASZNÁLÓI vagy VEVŐI részére elektronikus úton és/vagy bármely más elérhető kommunikációs eszközön küldött;§ minden olyan információ, amelyet a GLAMOSHOP alkalmazottja bármilyen módon közölt a FELHASZNÁLÓVAL vagy ÜGYFELÉNEK az általa megadott vagy nem általa megadott elérhetőségek szerint;§ a GLAMOSHOP által meghatározott időszakban alkalmazott termékekkel, szolgáltatásokkal és/vagy díjszabással kapcsolatos információk;§ olyan harmadik fél által felszámított termékekre, szolgáltatásokra és/vagy díjakra vonatkozó információk, akikkel a GLAMOSHOP partnerségi szerződést kötött egy bizonyos időszakon belül;§ GLAMOSHOP-pal kapcsolatos adatok, vagy annak egyéb kiemelt adatai.SZOLGÁLTATÁS - kizárólag a WEBOLDAL nyilvánosan elérhető részein végzett e-kereskedelmi szolgáltatás, abban az értelemben, hogy az ÜGYFÉL kizárólag elektronikus úton köthet termékeket és/vagy szolgáltatásokat, beleértve a távoli kommunikáció egyéb eszközeit is (például telefonon). .FELHASZNÁLÓ – Az a köz- vagy magánjogi természetes vagy jogi személy, aki hozzáfér a TARTALOMhoz, vagy hozzáfér ahhoz, bármilyen kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefon stb.), vagy a GLAMOSHOP és a GLAMOSHOP között létrejött felhasználói szerződés alapján.FIÓK – egy e-mail címből és egy jelszóból álló készlet, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen FELHASZNÁLÓ hozzáférjen a OLDAL korlátozott területeihez, amelyen keresztül a SZOLGÁLTATÁSHOZ fér hozzá.ÜGYFÉL - Az a köz- vagy magánjogi természetes vagy jogi személy, aki bármilyen eszközzel (elektronikus, telefonos stb.) vagy a GLAMOSHOP és a GLAMOSHOP között létrejött felhasználói szerződés alapján hozzáfér a TARTALOMHOZ és a SZOLGÁLTATÁSHOZ, vagy hozzáfér hozzá. vagy jogi személy, aki részesül a GLAMOSHOP által kínált és a SZOLGÁLTATÁS használatával megvásárolt termékekből és/vagy szolgáltatásokbólDOKUMENTUM – jelen Általános Szerződési FeltételekTÁJÉKOZTATÓ / HÍRLEVÉL - időszakos, kizárólag elektronikus tájékoztatás eszköze a GLAMOSHOP termékeiről, szolgáltatásairól és/vagy promócióiról egy bizonyos időszakban, anélkül, hogy a GLAMOSHOP kötelezettséget vállalna az abban szereplő információkra hivatkozva.TRANZAKCIÓ - a GLAMOSHOP által a Vevőnek adott termék/szolgáltatás értékesítéséből származó összeg beszedése vagy visszatérítése, a szállítás módjától függetlenül.Távolsági SZERZŐDÉS - az O.U.G (Kormányzati Sürgősségi Rendelet) sz. 34/2014.1. ÁLTALÁNOS POLITIKAEz a dokumentum határozza meg az oldal/tartalom/szolgáltatás igénybevételének feltételeit a felhasználó vagy az ügyfél által, abban az esetben, ha nincs más érvényes felhasználói szerződése a GLAMOSHOP és közte között.1. a) A szolgáltatáshoz kizárólag a www.glamoshop.com nyilvános weboldalon keresztül lehet hozzáférni1. b) A felhasználás, beleértve, de nem kizárólagosan a tartalom/szolgáltatás elérését, látogatását és megtekintését, azt jelenti, hogy a felhasználó vagy az ügyfél betartja a jelen feltételeket, kivéve, ha az adott tartalomhoz nem tartoznak külön megfogalmazott használati feltételek.1. c) Az oldal/tartalom/szolgáltatás használatával a Felhasználó vagy az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik a használatából eredő minden tevékenységért. Felelős továbbá az oldalon, a tartalomban, a szolgáltatásban, a GLAMOSHOP-ban vagy bármely olyan harmadik félben okozott anyagi, szellemi, elektronikus vagy egyéb károkért, amelyekkel a GLAMOSHOP szerződést kötött, a hatályos román jogszabályoknak megfelelően.1. d) Ha a Felhasználó vagy az Ügyfél nem járul hozzá és/vagy nem fogadja el és/vagy visszavonja a dokumentumhoz adott hozzájárulását:1.d.1. Lemond a szolgáltatáshoz való hozzáférésről, a GLAMOSHOP által a weboldalon keresztül kínált egyéb szolgáltatásokról, a GLAMOSHOP mindenféle hírlevelének és/vagy kommunikációjának fogadásáról (elektronikus, telefonos stb.), a GLAMOSHOP utólagos garanciája nélkül.1.d.2. A GLAMOSHOP minden rá hivatkozó adatot törl az adatbázisából anélkül, hogy bármely fél utólagos kötelezettséget vállalna a másik felé, vagy hogy bármelyik fél kártérítést követelhetne a másikkal szemben.1. e) Az Ügyfél/Felhasználó bármikor visszavonhatja azon döntését, hogy elfogadja és/vagy elfogadja a dokumentumot abban a formában, ahogyan az akkor elérhető lesz.1.f. Az 1.4 pontban foglalt jogának gyakorlásához felveheti a kapcsolatot a GLAMOSHOP-pal, vagy használhatja a GLAMOSHOP-tól kapott tartalomban erre a célra szolgáló linkeket.1. g) Az Ügyfél nem vonhatja vissza a dokumentum javára kifejezett egyetértését a Szerződés időtartama alatt, illetve mindaddig, amíg az összes ki nem fizetett Szerződés ellenértékét ki nem fizeti a GLAMOSHOP-nak.1. h) Abban az esetben, ha az Ügyfél az összes kifizetetlen szerződés értékét kifizette a GLAMOSHOP-nak, és a Megrendelés teljesítése során visszavonja a dokumentum javára kifejezett hozzájárulását, a GLAMOSHOP törli a Megrendelését anélkül, hogy bármely fél utólagos kötelezettsége lenne. a másik vagy egyik fél nélkül kártérítést követelhet a másik féltől.2. Tartalom2.A A GLAMOSHOP weboldalán megjelenő tájékoztató/képes tartalom a GLAMOSHOP szellemi tulajdonát képezi.2.b. Az Ügyfél/Felhasználó nem másolhat, nem ruházhat át, módosíthat és/vagy más módon megváltoztathat, felhasználhat, hivatkozhat, megjeleníthet, semmilyen tartalmat nem tartalmazhat a GLAMOSHOP által tervezett eredetitől eltérő kontextusban, nem tartalmazhat a GLAMOSHOP webhelyén kívüli tartalmat, nem távolíthatja el a jelek, amelyek a GLAMOSHOP tartalomra vonatkozó szerzői jogait, valamint a tartalom reprodukálásával, módosításával vagy megjelenítésével készült anyagok átadásában, értékesítésében, terjesztésében való részvételt jelentik, kivéve a GLAMOSHOP kifejezett hozzájárulását. 2. c. A dokumentum hatálya alá tartozik minden olyan tartalom, amelyhez a Felhasználó vagy az Ügyfél bármilyen módon hozzáfér és/vagy hozzáfér, ha a tartalomhoz nem kapcsolódik a GLAMOSHOP és a közötte létrejött konkrét és érvényes felhasználói szerződés, és nem tartalmaz semmilyen garanciát, ill. kifejezetten erre a tartalomra hivatkozva fogalmazta meg a GLAMOSHOP.2. d) Az Ügyfél/Felhasználó csak személyes vagy nem kereskedelmi célból másolhat, másolhat át és/vagy használhat fel tartalmat, csak abban az esetben, ha az nem ütközik a dokumentumban foglaltakkal.2. e) Amennyiben a GLAMOSHOP a Megrendelőnek/Felhasználónak jogot ad arra, hogy külön felhasználói szerződésben meghatározott formában felhasználjon bizonyos tartalmakat, amelyekhez a Felhasználó a jelen szerződés alapján hozzáfér, vagy amelyhez hozzáfér, akkor ez a jog csak arra vagy azokra terjed ki. a szerződésben meghatározott tartalmakat csak ezeknek a tartalmaknak az oldalon való fennállása alatt, vagy a szerződésben meghatározott időtartamban, a szerződésben meghatározott feltételek szerint, ha azok léteznek és nem jelentenek szerződéses kötelezettségvállalást a GLAMOSHOP részéről az érintett Felhasználó, Ügyfél vagy bármely más harmadik fél számára, aki bármilyen módon hozzáfér az átadott tartalomhoz, és akit ez a tartalom bármilyen módon károsíthat, vagy akit bármilyen módon károsíthat a felhasználói szerződés lejárta alatt vagy azt követően.2. f) A Felhasználónak vagy Ügyfélnek bármilyen kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefonos stb.) továbbított, illetve a hozzáféréssel, látogatással és/vagy megtekintéssel megszerzett tartalom nem jelent szerződéses kötelezettséget a GLAMOSHOP, ill. /vagy a tartalom átadását közvetítő GLAMOSHOP alkalmazottja, ha létezik, az adott tartalommal kapcsolatban.2. g) A tartalomnak a dokumentumban vagy az azt kísérő Felhasználói Szerződésben, ha létezik, kifejezetten engedélyezett céloktól eltérő célra történő felhasználása tilos.3. Kapcsolat3. a. A GLAMOSHOP a weboldalon közzéteszi az Ügyfél vagy Felhasználó teljes és helyes azonosító és elérhetőségi adatait.3. b) A weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap vagy szolgáltatás használatával a Felhasználó vagy Ügyfél lehetővé teszi a GLAMOSHOP számára, hogy bármilyen elérhető eszközzel kapcsolatba lépjen vele, beleértve az elektronikus eszközöket is.3. c) A kapcsolatfelvételi űrlap részleges vagy teljes kitöltése és elküldése semmilyen módon nem jelenti a GLAMOSHOP azon kötelezettségvállalását, hogy kapcsolatba lép a Felhasználóval vagy az Ügyféllel.3. d) Az oldal elérése, az azon található információk felhasználása, az oldalak látogatása, illetve a GLAMOSHOP-nak címzett e-mailek vagy értesítések küldése elektronikus úton, telefonon vagy a Felhasználó vagy az Ügyfél rendelkezésére álló egyéb kommunikációs eszközzel történik, A GLAMOSHOP figyelembe véve - így hozzájárul ahhoz, hogy a GLAMOSHOP elektronikus és/vagy telefonos értesítéseit megkapja, ideértve az e-mailben vagy a weboldalon közzétett közleményeket is.3. e) A GLAMOSHOP fenntartja a jogot, hogy ne válaszoljon minden kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefonos stb.) érkező, bármilyen jellegű megkeresésre. 4. Tájékoztató közlemény/hírlevél4. a. A hírlevél fogadásához a Felhasználónak vagy Ügyfélnek ki kell töltenie egy űrlapot és feltétel nélkül el kell fogadnia a dokumentumot, amennyiben ezt még nem nyilatkozta.4. b) A Felhasználótól vagy Ügyféltől a hírlevél küldése céljából gyűjtött adatokat a GLAMOSHOP az Adatvédelmi szabályzat korlátain belül felhasználhatja és felhasználja.4. c) A hírlevél fogadásáról a Felhasználó vagy az Ügyfél bármikor lemondhat:4.c.1. A kapott hírlevélben található speciálisan kialakított link használatával.4. c. 2. Az elfogadás módosításával vagy a hírlevél fogadásával, valamint tiltott területekről származó oldalak használatával, a fiók használatával.4. c. 3. A GLAMOSHOP-pal való kapcsolatfelvétellel, a megadott elérhetőségek szerint, anélkül, hogy bármely fél utólagos kötelezettséget vállalna a másik felé, vagy anélkül, hogy bármelyik fél kártérítést követelhetne a másikkal szemben.4. d) A hírlevél átvételéről való lemondás nem jelenti a dokumentum elfogadásáról való lemondást.4. e. A GLAMOSHOP fenntartja magának a jogot, hogy kiválassza, kiknek küldje el a hírlevelet, valamint a jogot, hogy adatbázisából eltávolítson minden olyan Felhasználót vagy Ügyfelet, aki korábban hozzájárult a hírlevél fogadásához, a GLAMOSHOP utólagos kötelezettségvállalása nélkül, vagy az erről szóló előzetes értesítést.4. f) A GLAMOSHOP a Felhasználónak vagy az Ügyfélnek küldött hírleveleiben nem tartalmaz semmilyen egyéb reklámanyagot olyan tartalom formájában, amely a küldés időpontjában olyan harmadik félre hivatkozik, amely nem a GLAMOSHOP partnere. hírlevél. 5. Online értékesítési politika5. a) A szolgáltatáshoz való hozzáférés minden olyan felhasználó számára engedélyezett, aki fiókkal rendelkezik vagy létrehozza azt.5. b) A szolgáltatáshoz való hozzáféréshez a Felhasználónak el kell fogadnia a dokumentumban foglaltakat.5. c) A GLAMOSHOP korlátozhatja az ügyfél hozzáférését a szolgáltatáshoz, korábbi viselkedésétől függően.5. d) Tilos egy számla megosztása több ügyfél között.5. e) Ilyen hozzáférés felfedezése esetén a GLAMOSHOP fenntartja a jogot, hogy megszüntesse vagy felfüggesztse az ügyfél hozzáférését a tartalomhoz vagy a szolgáltatáshoz. 6. A GLAMOSHOP által kínált termékek6.a A www.glamoshop.com-on keresztül értékesített termékek újak, a GLAMOSHOP csomagolásban és a kiszállításkor az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő adószámla és bevallási nyomtatványt tartalmaznak. A termékeket és szolgáltatásokat a jelen dokumentumban foglaltaknak megfelelően és a rendelkezésre álló készlet erejéig kínáljuk. Emiatt a GLAMOSHOP felvállalja a jogot, hogy ne teljesítsen egy bizonyos megrendelést, ha az adott termék már nem szerepel a GLAMOSHOP aktuális kínálatában.6. b A feltüntetett árak az ÁFA-t (19%) tartalmazzák, és nem tartalmazzák a szállítási költséget, kivéve, ha a weboldalon kifejezetten meg van adva. A számlára nyomtatott vételár megegyezik a GLAMOSHOP ügyféltanácsadója által a megrendelés határozott megrendelésként történő visszaigazolásakor megállapított vételárral.6.c Még ha erőfeszítéseink ellenére is előfordulhat, hogy a weboldalon kisszámú termék hibás, informatikai alkalmazásunk által hibásan beállított árat tartalmaz, a vevő által az ügyfél-tanácsadókkal folytatott megbeszélések során elfogadott végső ár mindig GLAMORSHOP-nak minősül. Ha a termék tényleges ára magasabb, mint a weboldalon feltüntetett ár, értékesítési tanácsadóink csak olyan mértékben jogosultak az Ön kérésének eleget tenni, hogy a terméket a weboldalon közzétett áron szállítsák Önnek. ezt megteheti, valamint jogában áll visszautasítani az adott megrendelést. Ha a valós ár alacsonyabb, mint a weboldalon közzétett ár, és Ön az árat előre kifizette, a különbözetet a közös megegyezés szerint, de legkésőbb a termék átvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük.6.d A GLAMOSHOP nem vállal semmilyen garanciát sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, többek között, de nem kizárólagosan az oldal működésére, az információkra, a leírások helyességére, a tartalom frissítésére, az oldalon található termékekre mint egy bizonyos célra való alkalmasságukat. A felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az oldal használata és a kapcsolódó termékek vagy szolgáltatások vásárlása saját felelősségükre történik, ez az egyetlen kivétel, amely a GLAMOSHOP azon kötelezettségét jelenti, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítsa a felhasználóknak a szerződés egyoldalú felmondásának jogát az alábbiakban részletezettek szerint. ezt a dokumentumot. Az oldalon közzétett képek pl., és a leszállított termékek bármilyen módon (szín, kiegészítő, megjelenés, stb.) eltérhetnek a bemutatott képektől.7. Az ajánlatok érvényessége7. a. A GLAMOSHOP fenntartja a jogot, hogy az oldalon elérhető termékek és/vagy szolgáltatások díjait a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes értesítése nélkül megváltoztassa.7. b) A termékek, szolgáltatások vételára a megrendelés feladásától számított, a rendelkezésre álló készlet erejéig.7. c) Az akciós termékek és szolgáltatások vételára a megrendelés feladásától számított ára a rendelkezésre álló készlet és/vagy az akciós időszak keretein belül, ha ez meghatározott.7. d) A kiadott megrendelésből származó termékek, szolgáltatások vételára a kibocsátást követően a felek megállapodása nélkül nem módosítható.7. e) Tisztelt szerződésből származó termékek és/vagy szolgáltatások vételára nem módosítható.7. f) A Megrendelő a megrendeléssel vásárolt termékekről, szolgáltatásokról csak a megrendelés kibocsátása és annak szerződéssé alakítása közötti időszakban mondhat le, csak akkor, ha az általa választott fizetési mód az utánvétes fizetés.7. g) A vevő a szerződéssel vásárolt termékekről és/vagy szolgáltatásokról a 7. sz. 13.7. h) Az akciók és kedvezmények csak a promóciós anyagokon feltüntetett időszakban érvényesek, az árak az azokban foglalt feltételek szerint kerülnek kiszámításra.7. i.Akciós termékek visszaküldése esetén: Ha egy/néhány termék eltávolításával a promóciós anyagokon rögzített feltételek már nem teljesülnek, úgy a rendelésben maradt termék/termékek ára az akció alkalmazása nélkül kerül kiszámításra! 8. Rendeljen online8.a Az ügyfél az adott időpontban értékesített termékekre rendelhet, kizárólag a weboldalon.8.b. A Megrendelő a megrendelés teljesítésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott, a vásárlás folyamatához szükséges összes adata helyes, teljes és a valóságnak megfeleljen a megrendelés leadásának napján, amelyre jelen dokumentumban megrendelésként hivatkozunk.8. c) A Megrendelő a megrendelés teljesítésével hozzájárul ahhoz, hogy a GLAMOSHOP a céltól/helyzettől függően a GLAMOSHOP által elérhető/megegyezett bármely eszközzel kapcsolatba léphessen vele az alábbi célokra/helyzetekben:8.c.1. A termékek elérhetőségének és a Vásárló által vásárolt mennyiségek ellenőrzése.8. c) 2. A megrendelés ellenértékének Ügyfél általi érvényesítése, az Art. 8.c.1, és a helyzettől függően más értéknövelt szolgáltatásokkal (pl. szállítás stb.)8.c.3. A termékszállítás részleteinek közös megegyezéssel történő megállapítása.8. d) A GLAMOSHOP automatikusan törölheti a Vevő által leadott megrendelést anélkül, hogy bármelyik fél utólagos kötelezettséget vállalna a másik felé, vagy anélkül, hogy bármelyik fél kártérítést követelhetne a másikkal szemben, az alábbi esetekben:8.d.1. Az Ügyfél által a weboldalon megadott adatok hiányosak vagy tévesek8. d. 2. Az Ügyfél weboldalon végzett tevékenysége bármilyen kárt okozhat és/vagy okozhat a GLAMOSHOP és/vagy partnerei részéről8.d.3. minden indoklás nélkül.8.e. A megrendelő a 8.c pontban foglaltak szerinti kapcsolatfelvétel esetén lemondhatja a megrendelését.8.e. Attól a pillanattól kezdve, hogy az Ügyfél érvényesíti a megrendelés értékét, vagy amikor a GLAMOSHOP értesíti az Ügyfelet az érvényesített megrendeléséről, megrendelése Távszerződéssé válik, így az O.U.G (Kormányzati Sürgősségi Rendelet) 2. sz. A jelen dokumentumban Szerződésként hivatkozott 34/2014.8. f) A termék szállítási adatai, beleértve, de nem kizárólagosan a kiszállításhoz szükséges időt, nem jelentenek szerződéses kötelezettséget a GLAMOSHOP részéről anélkül, hogy bármelyik fél kártérítést követelhetne a másiktól abban az esetben, ha bármelyik fél megsértésük következtében bármilyen módon előítéletes lehet vagy éri.8. g) Amennyiben az Ügyfél személyes adatait a weboldalon elérhető űrlapok segítségével módosítja, minden, az adott időpontban fennálló szerződését megőrzi az Ügyfél által meghatározott/elfogadott adatait a módosítás időpontja előtt.8. h) Online leadott rendelés esetén a Vásárló csak egy utalványt használhat fel. Több utalvány felhasználása a rendelés törlését vonja maga után a GLAMOSHOP képviselői részéről.8. i A rendelések felvétele hétfőtől péntekig 10.00-17.00 óra között, a kiszállítás hétfőtől péntekig 09.00-18.00, szombaton 09.00-14.00 között történik. 9. Mérési tanácsokAnnak érdekében, hogy a kívánt termék biztosan jól álljon, azt tanácsoljuk, hogy vegyen elő egy hasonló ruhadarabot a komódból, fektesse ki egy sima felületre, és mérje le. Ezt követően már csak össze kell hasonlítani a méreteket a kívánt termék méreteivel.Vagy éppúgy vehet egy centimétert, és közvetlenül a testére mérheti magát. Legyen nagyon óvatos, nehogy megtévesszen, és centiméterrel túl erősen húzza!Ha a mérések után két mérettartományba esik, akkor azt tanácsoljuk, hogy a nagyobb méretet válassza. Elméletileg ez jobban bejön. 10. Termékek fizetése10. a A megrendelt termékek teljes összegét ki kell fizetni, ellenkező esetben a szállítás nem történik meg. A www.glamoshop.com weboldalról megrendelt termékekért a jelen „Általános Szerződési Feltételek” szerint előre, vagy a termékek kiszállításakor lehet fizetni.11. Szállítás11.a A termékeket a műhely elhagyása esetén a választott modelltől függően 1-20 munkanapon belül bárhová szállítjuk. Abban az esetben, ha a szállítás a megadott határidőn belül nem sikerül, kérjük, térjen vissza e-mailben, hogy ellenőrizze megrendelése állapotát.A GLAMOSHOP fenntartja a jogot, hogy megerősítse a megrendeléseket, mielőtt azokat az ügyfelekkel való kapcsolatfelvétellel teljesíti.11.b Amennyiben a vásárlót a megadott címen nem találják, a közös megegyezéssel megállapított időintervallumon belül futárunk a kapcsolatfelvételt követően még egyszer visszatér, ezt követően a rendelés törlésre kerül, és a terméket visszaküldi a GLAMOSHOP irodájába. , az új szállítás költségeit a vásárló viseli, függetlenül a megrendelt termékek értékétől. A termék szállítási címét a GLAMOSHOP ügyféltanácsadójával együtt, kizárólag írásban e-mailben igazoljuk vissza.Azon vásárlók esetében, akik rendelési előzményeikben visszautasították a kiszállítást, a GLAMOSHOP fenntartja a jogot, hogy a későbbi megrendeléseket csak az előleg befizetése után szállítsa ki. 11. c) A termékek átvétele a vevő elfogadását jelenti, hogy a termékek jó állapotban érkeztek meg A termék gyártási hibája esetén köteles a csomag átvételét követő 24 órán belül jelezni felénk a glamoshopcontact@ email címen. gmail.com. A bejelentés elmulasztása esetén a termék elhasználtnak minősül. A számla a hatályos román jogszabályok értelmében adásvételi szerződésnek minősül. A Vevő a számla aláírásával kifejezett egyetértését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a megrendelésének és igényeinek megfelelő terméket (termékeket) átvette. 11.d A GLAMOSHOP fenntartja a jogot a megrendelt termékek szállításának késleltetésére vagy törlésére, ha azok a GLAMOSHOP-tól független okok miatt nem teljesíthetők, ideértve: műhelyek késése, tüzek, robbanások, árvizek, járványok, sztrájkok, kormányzati intézkedések, háborúk, terrorcselekmények , tiltakozások, zavargások, polgári zavargások vagy egyéb vis maior akadályok a román törvények értelmében.11. e) A GLAMOSHOP által bármely vásárlónak kifizethető kártérítés elmulasztása vagy nem megfelelő szállítás esetén az az összeg, amelyet a GLAMOSHOP ettől a vásárlótól szed be.12. Termékek visszaküldése12. a. A GLAMOSHOP vásárló a Szerződés alapján vásárolt termékeket az alábbi helyzetekben küldheti vissza:12.a.1. Az a termék, amely nem felel meg a weboldalon található előírásoknak12.a.2. Csomagok súlyos sérülésekkel12.a.3. Helytelenül szállított termékek12.a.4. Helytelenül rendelt méretek (vastagságok).12.a.5. „A fogyasztó jogosult a távollevők között kötött szerződést egyoldalúan, kötbér nélkül és indoklás nélkül felmondani a termék átvételétől, illetve szolgáltatás esetén a szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül. Az egyetlen olyan költség, amelyet a fogyasztó viselhet, a termékek visszaküldésének közvetlen költségei" az O.U.G (Kormányzati Sürgősségi Rendelet) 2. sz. A 34/2014. sz. O.U.G (Kormányzati sürgősségi rendelet) 34/2014. sz. 34/2014.12. b) A GLAMOSHOP vásárló a Szerződés alapján vásárolt termékeket nem küldheti vissza, és/vagy egyéb kártérítést/kártérítést nem követelhet az alábbi célokra vagy helyzetekre:12.b.1. A megvásárolt termék cseréje más specifikációjú vagy más típusú termékre, kivéve a cikkben foglalt esetet. 13.a.4.12. b.2. A visszaszolgáltatási kérelem műtárgy esetében. A 13.a.2. vagy 13.a.3. pontban meghatározott helyzet okozta - a kiszállítási dátum meghaladja a 13. cikk szerint meghatározott 14 naptári napot, a tiszteletben tartott szerződés keltét követő munkanaptól számítva.- A termék bejelentett okok valamelyikével történő visszaküldése esetén a visszaküldött termék nem abban az állapotban van, amelyben átadták (az eredeti csomagolásban, minden címkével és a hozzá tartozó dokumentumokkal)- Ha a visszaküldött termékeken látható kopás/kopás (foltok, használatból eredő szagok, stb.) láthatóak, sérültek, vagy olyan állapotúak, amely nem teszi lehetővé azok továbbértékesítését, fenntartjuk a jogot a visszaküldés megtagadására, a termék értéke 100%-ra csökkent.- Termékérték visszatérítés esetén ez legfeljebb a termékek átvételétől számított 14 napon belül, banki átutalással történik.- A termék azonos termékre történő cseréje esetén a csere a normál rendelés feltételei és korlátai között történik.- Ha a visszatérő Vásárló a rendelkezéseknek megfelelő terméket küld vissza, és a GLAMOSHOP nem rendelkezik azonos termékkel cserére, a termék értékét felajánlja a vásárlónak.- A vevő által fizetett többletszolgáltatások – ideértve, de nem kizárólagosan a termékek szállítását – értékét nem térítjük meg.- A visszaküldés költsége minden esetben a vevőt terheli, az újraszállítást pedig a GLAMOSHOP- A biztonsági zár feltörése a termékek visszaküldhető kategóriából való eltávolítását vonja maga után  13. Csalás és SPAMA hosting szolgáltatások minősége, a más oldalakra mutató hivatkozások, működési hibákA GLAMOSHOP weboldalt egy harmadik cég szerverei üzemeltetik. A GLAMOSHOP nem vállal felelősséget az oldalon esetlegesen előforduló hibákért, függetlenül azok előfordulásának okától, beleértve az oldal módosításait, a beállításokat vagy a programozott szkriptek frissítését. A GLAMOSHOP nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek a GLAMOSHOP webhely meglátogatása során bizonyos böngészők használatából erednek. A GLAMOSHOP nem vállal felelősséget a www.glamoshop.com webhelyről elérhető linkeken keresztül elérhető webhelyek tartalmáért, minőségéért vagy természetéért. Az egyes oldalakért a teljes felelősség a szóban forgó oldalak tulajdonosait terheli. Feliratkozás és leiratkozás a hírlevélrőlA www.glamoshop.com weboldal hírlevélre való feliratkozása és leiratkozása ingyenes és önkéntes, és az alábbi felhasználási feltételek elfogadását jelenti. Az elküldött üzenetek nem kéretlenek, és bármikor leiratkozhat az egyes e-mailek alján található utasítások követésével. Az elküldött üzenetek megfelelnek a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó elektronikus kereskedelemről szóló törvénynek, amelyet a román és a nemzetközi jogszabályok előírnak.A hírlevél felhasználása a weboldal használatának engedélyezésével megegyező tartalmi felelősségkorlátozási feltételek mellett történik, a jelen dokumentumban meghatározott feltételekkel, és a titoktartási szabályzatot részletesen a következő szakasz. A GLAMOSHOP minden jogot fenntart az előfizetőknek küldött hírlevél tartalmára vonatkozóan a weboldalon közzétett információkkal megegyező feltételekkel, a jelen dokumentumban foglaltak szerint. A GLAMOSHOP hírlevélre feliratkozók saját felelősségükre továbbíthatják ezeket a kereskedelmi közleményeket másoknak, azzal a feltétellel, hogy az adott üzenetek szerkezetét vagy tartalmát nem módosították. Azokat, akik a GLAMOSHOP hírlevél feliratkozóitól kapták a kereskedelmi üzeneteket, úgy tekintik, hogy az előfizetők előzetesen tájékoztatták a jelen cikkben foglaltakról. Ebben az összefüggésben a GLAMOSHOP semmilyen módon nem tehető felelőssé előfizetőinek tetteiért. A GLAMOSHOP fenntartja a jogot, hogy korlátozza bármely feliratkozó hozzáférését a hírlevélhez, ha okkal feltételezi, hogy az adott feliratkozó nem tartja be a jelen dokumentumban foglaltakat.  14.1. A GLAMOSHOP semmilyen kommunikációs eszközzel (e-mail/telefon/SMS/stb) nem kér információt bizalmas adatokra, bankszámlákra/kártyákra vagy személyes jelszavakra vonatkozóan Ügyfeleitől vagy Felhasználóitól.14.2. Az Ügyfél/Felhasználó teljes felelősséget vállal bizalmas adatainak harmadik fél számára történő továbbításáért.14.3. A GLAMOSHOP elhárít minden felelősséget abban az esetben, ha a Felhasználót/Ügyfelet bármilyen módon megsérti egy harmadik fél, aki azt állítja, hogy a GLAMOSHOP érdekeit képviseli.14.4. Az Ügyfél vagy Felhasználó értesíti a GLAMOSHOP-ot az ilyen próbálkozásokról az elérhetőségeken.14.5. A GLAMOSHOP nem reklámozza a SPAM-et.14.6. Bármely felhasználó/ügyfél, aki kifejezetten megadta e-mail címét a weboldalon, döntheti el annak törlését.14.7. A GLAMOSHOP által elektronikus távoli kommunikációs eszközökön (azaz e-mailen) végzett kommunikáció a feladó teljes és megfelelő azonosító adatait vagy az azokra mutató hivatkozásokat tartalmazza a tartalom továbbításának napján.14.8. Az alábbi célok elérése vagy elérése az oldal/tartalom és/vagy a GLAMOSHOP becsapásának kísérletének minősül, és bűnügyi nyomozás indul az ellen, aki vagy akik megpróbálták vagy elérték ezt a célt, gyűlöletet:14.8.1. más felhasználó/Ügyfél bármely típusú adataihoz fiók használatával vagy egyéb módon hozzáférni.14.8.2. a weboldal tartalmának vagy a GLAMOSHOP által a Felhasználónak/Ügyfélnek bármilyen módon küldött Tartalmának megváltoztatására vagy más módon történő módosítására14.8.3. hogy befolyásolja annak a szervernek/szervereknek a teljesítményét, amelyeken az oldal fut14.8.4. a GLAMOSHOP által a Felhasználónak/Ügyfélnek bármilyen módon küldött tartalom elérése vagy felfedése bármely harmadik fél számára, aki nem rendelkezik a szükséges jogi felhatalmazással, ha nem ő a tartalom jogos címzettje. 15. A felelősség korlátozása15. a. A GLAMOSHOP nem tehető felelőssé semmilyen természetes vagy jogi személlyel szemben, aki a tartalmat használja vagy arra támaszkodik.15. b) A GLAMOSHOP nem vállal felelősséget semmilyen (közvetlen, közvetett, véletlen vagy nem /stb) kárért, amely a webhelyen található vagy nem található tartalom típusú információk használatából vagy felhasználásának képtelenségéből, illetve bármilyen típusú hibából ered. vagy olyan hiányosságok a tartalom megjelenítésében, amelyek bármilyen veszteséghez vezethetnek.15. c) Ha a Felhasználó/Ügyfél úgy ítéli meg, hogy a GLAMOSHOP által bármilyen módon küldött Tartalom szerzői vagy egyéb jogokat sért, akkor a GLAMOSHOP-pal felveheti a kapcsolatot a részletekért a megadott elérhetőségeken, hogy a GLAMOSHOP tudtában tudjon dönteni. az ügyről.15. d) A GLAMOSHOP nem garantálja a felhasználó vagy az ügyfél számára a weboldalhoz vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférést, és nem ad jogot a tartalom letöltésére vagy részleges és/vagy teljes módosítására, a tartalom részleges vagy teljes reprodukálására, másolására, ill. a GLAMOSHOP előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen tartalmat bármilyen más módon kihasználni, vagy harmadik félnek átadni minden olyan tartalmat, amelyhez felhasználói szerződés alapján hozzáfért és/vagy hozzáfért.15. e) A GLAMOSHOP nem vállal felelősséget a tartalomból származó linkeken keresztül elért más oldalak tartalmáért, minőségéért vagy természetéért, függetlenül a hivatkozások természetétől. Az egyes oldalakért a felelősség teljes mértékben a tulajdonosokat terheli.15. f) A GLAMOSHOP mentesül minden hiba alól az oldalak és/vagy a Felhasználónak vagy Ügyfélnek bármilyen módon (elektronikus, telefonos, stb.), az oldalakon, e-mailben, ill. a GLAMOSHOP alkalmazottja, ha a tartalom ilyen használata bármilyen kárt okozhat vagy okoz a Felhasználó, az Ügyfél és/vagy a Tartalom átadásában érintett bármely harmadik fél részéről.15. g. A GLAMOSHOP nem vállal semmilyen közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy:15.g.1. a szolgáltatás/termék megfelel az ügyfél igényeinek15.g.2. a szolgáltatás/termék zavartalan, biztonságos vagy hibamentes lesz15.g.3. a szolgáltatáson keresztül ingyenesen vagy térítés ellenében beszerzett termékek/szolgáltatások megfelelnek az ügyfél igényeinek vagy elvárásainak15.h. Az oldal üzemeltetői, adminisztrátorai és/vagy tulajdonosai semmilyen módon nem vállalnak felelősséget a vásárlásokból, különleges ajánlatokból, promóciókból, promóciókból vagy bármely más típusú kapcsolatból/kapcsolatból/tranzakcióból eredő kapcsolatokért vagy azok következményeiért, de nem kizárólagosan. / együttműködés / stb. amelyek megjelenhetnek az ügyfél vagy felhasználó és azok között, akik közvetlenül vagy közvetve reklámozzák magukat a webhelyen keresztül. 16. Adatvédelmi szabályzat16. a. A GLAMOSHOP garantálja a számítógépes rendszerén keresztül tárolt és továbbított adatok biztonságát és titkosságát. Ezeket az információkat a GLAMOSHOP felhasználhatja arra, hogy elküldje a felhasználónak a megrendelés visszaigazolását, különféle akciókat, akciókat stb. csak az ügyfél előzetes beleegyezésével. A személyes adatok GLAMOSHOP részére történő megadása nem jelent kötelezettséget a felhasználók számára, ezen adatok megadását bármilyen körülmények között megtagadhatják, valamint ingyenesen kérhetik azok adatbázisból való törlését. Az adatbázisból való törlésre irányuló kérelmet/értesítést az adatbázisban regisztrált személy dátummal látja el, aláírja és e-mailben elküldi a glamoshopcontact@gmail.com címre. 16. b) A GLAMOSHOP vállalja, hogy a személyes adatokat a direkt marketing üzemeltető kivételével harmadik félnek nem adja ki. A személyes adatok azonban továbbíthatók jogi hatóságoknak a kereskedelmi ügyletek ellenőrzése céljából, vagy más jogi hatóságoknak a törvény által indokolt ellenőrzések elvégzésére, ha ezt a hatályos jogszabályok előírják.  16. c) A GLAMOSHOP rendelkezésére bocsátott információkat csak arra a célra használjuk fel, amelyre azokat megadták (rendelések leadása, üzenetek küldése az OFG munkatársainak, feliratkozás hírlevélre stb.), a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A GLAMOSHOP az Ön e-mail címét nem adja ki harmadik félnek, nem ösztönzi a spam küldését, és nem hozza nyilvánosságra ügyfelei által megadott adatait kifejezett hozzájárulásuk nélkül. 16. d) A GLAMOSHOP igazolja, hogy tiszteletben tartja a 3. sz. törvény által biztosított jogokat. törvény, a személyes adatok kezelésével és az ilyen adatok szabad áramlásával kapcsolatos egyének védelméről szóló 677/2001. Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó 365/2002. A távollevők között kötött szerződések megkötése és teljesítése során a fogyasztóvédelemről szóló 130/2000. Ezek a jogok magukban foglalják (a lista nem teljes):§ a GLAMOSHOP azon joga, hogy ingyenesen megerősítse személyes adatai kezelését vagy elutasítását;§-a alapján kérheti a GLAMOSHOP-tól azon megadott adatok díjmentes helyesbítését, frissítését, zárolását vagy törlését, amelyek feldolgozása nem felel meg a 1. sz. törvény rendelkezéseinek. 677/2001;§ jogosult arra, hogy kérje a GLAMOSHOP-ot az Ön személyes adatai kezelésének ingyenes leállítására;§ jogában áll kérni a GLAMOSHOP-ot, hogy hagyja abba a promóciós üzenetek küldését. Minden ilyen kérést/értesítést az adatbázisban regisztrált személy ad meg, ír alá és küld el e-mailben a glamoshopcontact@gmail.com címre. A GLAMOSHOP nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyeket a felhasználó figyelmen kívül hagyott fiókja és jelszava biztonságával és bizalmas kezelésével kapcsolatban. A GLAMOSHOP semmilyen módon nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban meghatározott célból tárolt személyes adatok elvesztéséért vagy megváltoztatásáért. 17. Vis maior és véletlen esemény17. a) A még folyamatban lévő megkötött szerződés egyik fele sem felelős a határidőben és/vagy nem megfelelő módon történő teljesítésért, kivéve azokat az eseteket, amikor kifejezetten másként nem rendelkeztek, részben vagy egészben a szerződés alapján rá háruló kötelezettségek teljesítésére, ha az adott kötelezettség nem teljesítését vis maior esemény okozta.17. b) A fent említett eseményre hivatkozó fél vagy annak törvényes képviselője köteles haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni a másikat annak bekövetkezéséről, és megtenni a rendelkezésére álló intézkedéseket az esemény következményeinek korlátozása érdekében. esemény.17. c) A fent említett eseményre hivatkozó fél vagy törvényes képviselője csak abban az esetben mentesül e kötelezettség alól, ha a rendezvény annak lebonyolítását akadályozza.17. d) Ha az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül az adott esemény nem szűnik meg, mindkét félnek jogában áll a másik felet a jelen szerződés teljes felmondásáról értesíteni anélkül, hogy bármelyik másik felet követelhetné. kártérítés-kamat a másiktól.17. e) A vis maior eseményre hivatkozó fél köteles a kötelezettség teljesítésének lehetetlenségét az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül, de az 1. sz. 17. c. 18. Perek18. a. Az oldalak és/vagy a GLAMOSHOP által a Felhasználónak/Ügyfélnek bármely (elektronikus, telefonos stb.) eléréssel és/vagy elküldéssel küldött oldalak és/vagy bármely tartalom használatával/látogatásával/megtekintésével/stb. "Felhasználási feltételek".18. b) A Felhasználó/Ügyfél és a GLAMOSHOP között felmerülő, a jelen „Általános Szerződési Feltételekkel” kapcsolatos vitákat békés úton kell megoldani.18. c) A GLAMOSHOP nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, költségért, perért, követelésért, kiadásért vagy egyéb kötelezettségért, ha ezeket közvetlenül a Feltételek be nem tartása okozta.18. d) A Felhasználó és a GLAMOSHOP vagy partnerei között esetlegesen felmerülő bármilyen vitát békés úton kell megoldani. Ha ez nem lehetséges, a konfliktust a hatályos román törvények szerint bírósági úton oldják meg.18. e) Ha a fenti kikötések bármelyike ​​érvénytelennek vagy érvénytelennek bizonyul, függetlenül az októl, ez a kitétel nem érinti a többi kikötés érvényességét.18. f) Ez a dokumentum a román jogszabályokkal összhangban készült és értelmezendő. 19. Záró rendelkezések19.a A GLAMOSHOP fenntartja magának a jogot, hogy a jelen rendelkezéseket, valamint az oldalt/struktúráját/szolgáltatását érintő bármilyen változtatást végrehajtson, beleértve a webhelyet és/vagy bármely tartalmat érintő változtatásokat a Felhasználó vagy az Ügyfél előzetes értesítése nélkül. .19.b. A GLAMOSHOP nem vállal felelősséget az oldalon bármilyen okból esetlegesen megjelenő hibákért, beleértve a nem az oldal adminisztrátora által végrehajtott változtatásokat, beállításokat stb.19. c) A GLAMOSHOP fenntartja a jogot, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően bármilyen reklámbannert és/vagy linket elhelyezzen az oldal bármely oldalán. Kivételt képeznek azok az oldalak, ahol a partnercégeket vagy ajánlataikat bemutatják, és ahol nem helyeznek el versenyképes bannereket.A www.glamoshop.com oldalon bemutatott termékek és szolgáltatások által okozott minden egyéb olyan problémát, amellyel a jelen dokumentum egyetlen cikke sem foglalkozik, a problémákról szóló írásbeli értesítéstől számított 30 munkanapon belül békés úton oldják meg. a felhasználó.Ha a konfliktust nem oldották meg békés úton, akkor mindkét fél egyetértésével a román bíróságok vagy egy alternatív vitarendezési szerv hatáskörébe tartozik. A www.glamoshop.com weboldal jelen Felhasználási Feltételeinek elfogadásával a vásárló teljes mértékben vállalja a weboldal jelen feltételek melletti használatából eredő következményeket.Ügyfeleink kiválasztásának jogát fenntartjuk.